Stavební firma Brno

Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 pro rodinné domy

08.12.2009 11:45

 

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí a kapalná fosilní paliva, elektřina) 
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 podporuje program Zelená úsporám instalaci nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

 

Podporované opatření  Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb
95 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží
(o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW
topného výkonu zdroje tepla).


C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva  a s akumulační nádrží 
(o min. požadovaném měrném objemu 50 l/kW topného výkonu zdroje tepla) do novostaveb
80 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže do novostaveb
50 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb
75 000 Kč
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza tepelné čerpadlo vzduch - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb
 
50 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí 
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento
účel, nejpozději však do 31. března 2010:

 

 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění
10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
5 000 Kč

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode


Ekonomické nízkoenergetické stavby Přístřešky webmaster tools Infratopení - infrapanely Schody Zateplení fasád Interiérové dveře Obklady, koupelny, dlažba kliky a kování Bazény, septiky Svítidla, osvětlení Kuchyně, podlahy Garážová vrata, vrata Tepelná čerpadla Projekty rodinných domů Odpadkové koše