Stavební firma Brno

Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 pro bytové domy

08.12.2009 11:47

 

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje
na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních
zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících
neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina)
za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

V oblasti C.2 program Zelená úsporám podporuje instalaci nízkoemisních zdrojů
na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

 

Podporované opatření  Výše podpory
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápěníza nízkoemisní zdroj na biomasu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje 
na biomasu do novostaveb
25 000 Kč/byt. jednotka
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění
za tepelné čerpadlo země - voda, voda - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země - voda, voda - voda do novostaveb
20 000 Kč/byt. jednotka
C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění
za tepelné čerpadlo vzduch - voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla
vzduch - voda do novostaveb
15 000 Kč/byt. jednotka

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí 
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu
investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel,
nejpozději však do 31. března 2010:

 

 

C.1 / C.2 - Podpora na výpočet 
měrné potřeby tepla na vytápění
15 000 Kč/BD
C.1 / C.2 - Podpora na projekt
a na kontrolu správnosti provedení opatření
15 000 Kč/BD

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode


Ekonomické nízkoenergetické stavby Přístřešky webmaster tools Infratopení - infrapanely Schody Zateplení fasád Interiérové dveře Obklady, koupelny, dlažba kliky a kování Bazény, septiky Svítidla, osvětlení Kuchyně, podlahy Garážová vrata, vrata Tepelná čerpadla Projekty rodinných domů Odpadkové koše