Stavební firma Brno

Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy

08.12.2009 11:50

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů
(pouze pro přípravu teplé vody)

V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů,
a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění.

Podporované opatření  Výše podpory
C.3 - Solární systém pro přípravu teplé vody 55 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a kontrolu
správnosti provedení opatření. O tuto podporu se žádá současně s žádostí o investiční
podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce
a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel, nejpozději
však do 31. března 2010:

 

C.3 - Podpora na projekt na kontrolu
správnosti provedení opatření
5 000 Kč

 

C. 3 - Instalace solárně-termických kolektorů
(pro přípravu teplé vody a přitápění)

 

 Podporované opatření  Výše podpory
C.3 - Solární systémy
pro přípravu teplé vody a přitápění
80 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů
nezbytných pro realizaci opatření. 
O tuto podporu se žádá současně s žádostí
o investiční podporu. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu 
investiční akce a bude poskytována do vyčerpání financí vyčleněných pro tento účel,
nejpozději však do 31. března 2010:

 

 

C.3 - Podpora na výpočet měrné
roční potřeby tepla na vytápění
a přípravu teplé vody
10 000 Kč
C.3 - Podpora na projekt na kontrolu správnosti provedení opatření 5 000 Kč

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode


Ekonomické nízkoenergetické stavby Přístřešky webmaster tools Infratopení - infrapanely Schody Zateplení fasád Interiérové dveře Obklady, koupelny, dlažba kliky a kování Bazény, septiky Svítidla, osvětlení Kuchyně, podlahy Garážová vrata, vrata Tepelná čerpadla Projekty rodinných domů Odpadkové koše